Referat generalforsamlingen

Forening:

Tid:

Sted:

 

Generalforsamling Dansk Shropshire

Den 11. okt. 2015

Alrøvej 162, 8300 Odder

Referent: Winnie Uldal Hansen

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

 

Valgt blev Kaj Rudebeck

2: Spørgsmål og debat om udvalgets beretning Beretningen var sat i bladet og på hjemmesiden i god tid før generalforsamlingen, beretningen godkendt
3: Regnskab ved kassere Der er i år et overskud på Dansk Shropshire´s regnskab, derfor bibeholdes muligheden for medlemmerne om at kunne få refunderet tre stk. genotypetest.
4: Valg til udvalget På valg i år var Bo Carø og Winnie Uldal Hansen, begge genvalgt
5. Valg af revisor Annette Hagger Jensen genvalgt som revisor
Valg af suppleant / kontaktperson Gerluf Hansen blev genvalgt som suppleant og Hans Ranvig som kontaktperson på Sjælland
6: Valg af dommer til Landsskuet Valgt blev Helge Gilbjerg
7:Valg af kåringsdommer

 

Valgt blev Asger Markussen og Brian v. Lundgaard
8: Indkomne forslag Ingen indkomne punkter

 

 

9. Evt.

 

Formanden informerer:

Dansk fåreavl nedlægges omkring sommeren 2016, dette blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 4. okt. 2015

Det har ikke været mulig at få et referat fra den ekstraordinære generalforsamling ved Dansk fåreavl, derfor har det ikke været muligt at fortælle den nøjagtige plan for ”opstandelsen” af en ny forening for fårefolk !!

Lammeproducenterne opretter en egen forening.

I år er der kåret 49 dyr

Alt enkeltdyrs registrering overgår 1. januar 2016 til webdyr  og webdyr +

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.