Avlsredskaber

Fåreregistreringen er et styringsredskab, der hjælper fåreavlere og producenter med at holde styr på dyrenes afstamning, produktionsresultat, sundhed og avlsværdi.

Dataregistring link:  http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Filer/regelsaet_gefa.pdf

Scanning:
Scanning af lam for slagtekvalitet kan foretages ude i besætningerne. Scanningen viser muskeldybde og forholdet imellem kød og fedt i rygmusklen. Resultaterne bruges ved udvælgelse af avlsdyr og i Fåreregistreringen.
Pjece med oplysninger om scanning kan fås ved henvendelse til Landskontoret for kvæg
tlf.: 87405126

Bestillen af besætnings scanning ved: Torben Østergaard Hansen

Tlf.: 2466 6151 eller på mail: agropartner@mail.dk

Scanningstal 2011: http://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Scanningstal-faar-2011.pdf?List={90cc3ec3-e449-4766-97f5-b564c7317cff}&download=true

Scanningstal 2010: http://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Scanningstal-faar-2010.pdf?List={90cc3ec3-e449-4766-97f5-b564c7317cff}&download=true