Gentestning

Gentestning PrP genotyping
Avl mod scrapieresistens hos Shropshire.

Gentestning er en bestemmelse af fårets modtagelighed for scrapie.Det er en blod-eller hudlapsprøve fra øret,hvorefter der kan opstilles en skala,der for Shropshires vedkommende er som følger på grundlag af de genotyper der er fundet i æg og sædceller.

ARR

AHQ

ARQ 

Dette giver følgende kombinationer:

ARR/ARR                         Genotype 1                        Genotype 1 x 1 giver altid G1.

ARR/AHQ                         Genotype 2                        Giver mulighed for G1 eller G2.

ARR/ARQ                         Genotype 2                        Giver mulighed for G1 eller G2.

AHQ/ARQ                         Genotype 3                        Giver mulighed for G 3 eller G2.

AHQ/AHQ                         Genotype 3                        Giver altid G3 og dermed uønsket

ARQ/ARQ                         Genotype 3                        Giver altid G3 og dermed uønsket.

Avlsplan for scrapie (Shropshire):

Genotype 1                        Fri brug og omsætning.

Genotype 2                        Fra og med 2008 anbefales det at anvendes væddere med genotype,                                                   G1 og G2

Fra og med 2008 må kun indsættes hundyr med Genotype 1 og 2.

Genotype 3                        Fra 2010 anbefales det ikke at anvende Genotype 3 i avlen.

HVORDAN skal jeg forholde mig såfremt jeg ønsker at genotypebestemme mine dyr?

Ønsker du yderligere information vedrørende gentestningen kan du kontakte

En i bestyrelsen.

Specielle godkendte øremærker og tang kan rekvireres også ved overstående adresse (en fra bestyrelsen).

OBS: blodprøver skal altid tages af en dyrlæge der også sørger for afsendelse m.m, men ikke for registreringen.

Bruskprøver tages af fåreavleren og registreringen sker via undertegnede. Resultaterne påføres stamtavlerne

Pris ca. 120 kr inklusiv øremærker, porto og laboratorieundersøgelser i Tyskland.