Gentestning

Gentestning PrP genotyping
Avl mod scrapieresistens hos Shropshire.

Gentestning er en bestemmelse af fårets modtagelighed for scrapie.Det er en blod-eller hudlapsprøve fra øret,hvorefter der kan opstilles en skala,der for Shropshires vedkommende er som følger på grundlag af de genotyper der er fundet i æg og sædceller.

ARR

AHQ

ARQ

 

Dette giver følgende kombinationer:

ARR/ARR                         Genotype 1                        Genotype 1 x 1 giver altid G1.

ARR/AHQ                         Genotype 2                        Giver mulighed for G1 eller G2.

ARR/ARQ                         Genotype 2                        Giver mulighed for G1 eller G2.

AHQ/ARQ                         Genotype 3                        Giver mulighed for G 3 eller G2.

AHQ/AHQ                         Genotype 3                        Giver altid G3 og dermed uønsket

ARQ/ARQ                         Genotype 3                        Giver altid G3 og dermed uønsket.

 

Avlsplan for scrapie (Shropshire):

Genotype 1                        Fri brug og omsætning.

Genotype 2                        Fra og med 2008 må kun anvendes væddere med genotype G1                                                  og 2.

Fra og med 2008 må kun indsættes hundyr med Genotype 1 og 2.

Genotype 3                        Fra 2010 ingen anvendelse i avlen.

 

Besætninger der i 2010 lever op til disse krav,vil blive offentliggjort i Shropshire regi 2010.

 

HVORDAN skal jeg forholde mig såfremt jeg ønsker at genotypebestemme mine dyr?

Ønsker du yderligere information vedrørende gentestningen kan du kontakte

Kaj Rudebeck på tlf.  86551717 – mob. 23611729  eller E-mail: rudebeck@post.tele.dk

Specielle godkendte øremærker og tang kan rekvireres også ved overstående adresse.

Opsamling for prøver finder sted ca. hvert år den

1. marts.

1. maj.

1. august.

Mod en mindre extra betaling kan enkeltprøver modtages udenfor disse tidsrammer,dog ifølge aftale

OBS:blodprøver skal altid tages af en dyrlæge der også sørger for afsendelse m.m, men ikke for registreringen.

Bruskprøver tages af fåreavleren og registreringen sker via undertegnede. Resultaterne påføres stamtavlerne

Pris i 2008.120 kr inklusiv øremærker, porto og laboratorieundersøgelser i Tyskland.