Kåringer 2011

Årets kåringer fandt sted torsdag den 20. oktober. Tilmeldt var 2. besætninger, Hans Ranvig med 7 dyr, 2 væddere og 5 får og Elisabeth Ebbesen med 5 dyr, 1 vædder og 4 får.

Kåringsdommer var, Brian Lundgaard Shropshire og Asger Markussen Oxforddown, 2 særdeles kompetente dommere, med et godt kendskab ikke alene til egen race, men med stor indsigt i alle racer.

Første del af kåringen startede hos Elisabeth. Jeg har fra tidernes morgen sat stor værdi i at få kåret alle dyr i min besætning, det stammer helt tilbage fra da jeg havde avlscenter, her var det et krav at alle dyr 2år og derover skulle være kåret, for at kunne blive avlsgodkendt. At alle dyr kåres og ikke bare de bedste, giver et indtryk hvorhen avlen, indenfor racen bevæger sig hen, hvilke egenskaber er gode og hvilke skal vi gøre en større indsats for at forbedre. På mange områder har racen igennem årene forbedret sig væsentlig. Ryggen er blevet længere, krydset der tidligere var tilspidset, er nu blevet længere, bredere og velformet, tendensen til kroget has er bortavlet, så alt i alt er racen blevet væsentlig forbedret, avlerne har været målbevidste og er det forhåbentlig stadig. Der er, som det også ses af kåringstallenne, mål der skal avles vider på, idet vi endnu ikke, kun i få tilfælde, har opnået den kølle, det dyre kød, vi ønsker, det både i bredde bag, bredde side og dybde, Tænk over det når der indkøbes ny vædder, de findes de gode dyr.

At jeg med min nu lille besætning vælger at få kåret, skyldes at jeg i dagligdagen går og er vældig tilfreds ned de dyr jeg har valgt at avle på, og at jeg i min høje alder ikke kommer så meget ud og ser andre dyr og ej heller udstiller mere. Har dommerne den samme opfattelse? ja det var spørgsmålet jeg stillede mig selv. Heldigvis faldt deres bedømmelse ikke helt ved siden af mine. Tallene kan ses på Dansk Fåreavls hjemmeside unde kåring. Nævnes skal dog min vædder, en stor kraftig maskulin udseende handyr, men noget uharmonisk og stor vommet, og fuldt forståeligt dømte dommerne den ned i harmoni. Nu må hans afkom vise hvor stærk han er. Som en gammel dengang kendt avler indenfor Dorset sagde, det er på børnebørnene man kan se om en vædder har været god. Et stjerneskud falder hurtigt til jorden, det har vi ofte set.

Efter en god kop kaffe at varme sig på, en masse snak om hvad der sker ude i fåreverdenen, gik turen videre til Han Ranvig, en avler der målbevidst i 47 år har gjort et stort stykke avlsarbejde, det ses på hans besætning, der er ikke fejlskud. Til trods for H.R egen styrke, vælger også han at få uvildige til at bedømme sine dyr og få papir på bedømmelserne, også her er alle dyr, i en forholdsvis stor besætning kåret. Også her skal fremhæves en vædder, af format jeg sjældent har set indenfor Shropshire. En vædder med en massiv krop, udfyldt overalt, ikke af fedt, men muskuløs så det var en fornøjelse, og så var der bare udstråling. Som skriverkarl nød jeg at sætte krydser. Også her kan kåringstallene læses på Dansk Fåreavls hjemmeside.

Se i øvrigt kåringsskema. Krydserne markerer optimum, altså de værdier der ønskes.

Sidste år var jeg som kåringsdommer sammen med Brian omkring i landet og kåre mange dyr, dejlige shropshire også i forholdsvis nye besætninger, så jeg ved at der går mange gode af racen, og jeg er sikker på, at der findes endnu flere end dem vi så, så kom frem og vis jeres dyr, det er en oplevelse at få kåret og samtidig kan dommerne hjælpe og vejlede om ønskes.

Kåringerne finder næsten altid sted i september oktober og prisen er overkommelig og med tilskud fra Fåreafgiftsfonden.