Avlsmål

Produktionsavlsmål

For Dansk Shropshire, gældende til 2015. 

Tilvækst                              Min.25 kg slagtekrop ved 120 dage.

Scanning.                            Min for muskel 35 mm og max 3mm i fedt

Frugtbarhed,                      Min.født 1,75 lam ved fødsel for får over 2 år.

Lammedødelighed.            Max 5% ved fødsel og før 3 dage.

Max 2% FRA FØDSEL TIL 2 MDR.

 

  1. Fårene skal være i stand til at fravænne 1 lam som 1-års og 2 lam som 2 – 10 årig.
  2. Fåret skal være selvhjulpet og robust. Det skal læmme indenfor 1 time uden hjælp og give selvhjulpne lam med et stærkt sutteinstinkt. Lammene bør veje 6-7 % af moderfårets vægt. Huldkarakter ved ilæmning 3.og fødsel.
  3. Fåret skal have et veludviklet moderinstinkt som stimulerer lammene til at sutte indenfor en time efter fødslen..
  4. Fåret skal have en god appetit og en foderoptagelse på minimum 2 kg tørstof før læmning og minimum 2,5 kg tørstof efter læmning. Under normale foderbetingelser skal det kunne deponere og mobilisere fedt i vægtintervallet 55 – 90 kg (huldkarakter 2,5 -4,5) uden forekomst af stofskiftesygdomme.
  5. Fårene har ingen defekter såsom skede, bør-eller endetarmsfremfald..Lam må ikke have indadvendte øjenlåg.
  6. Får har en mælkeydelse som muliggør at tvillingelam vejer 25 kg ved 60 dage og ved 120 dage 40kg for gimmere og 45 kg for væddere.
  7. Vædderen skal have god bedækningslyst, være frugtbar og give afkom der opfylder de beskrevne avlsmål. Skal have store og veludviklede testikler og bitestikler.
  8. Lammene skal have god slagtekvalitet op til 50 kg levende vægt. Slagtekroppen skal være slagtemoden i intervallet 15 (gældende for spædlam) til 25 kg.
  9. Dyrene skal være rolige og have et udpræget flokinstinkt.
  10. Avlsplan for scrapie:

1. ARR/ARR. G1.                       Fri brug og omsætning-ingen krav.

2. ARR/AHQ. G2.                     Fra og med 2008 anbefales der kun anvendes væddere med

Genotypen ARR/ARR og ARQ osv.G2.

3. Fra og med 2008 anbefales det kun indsættes hundyr med ovenstående kombination.