Salgsliste

Alle medlemmer af Danskshropshire kan gratis få 3 annoncer på salgslisten.

Ikke medlemmer skal betale 50,- pr. annonce.

Dyrene vil være på salgslisten i ca. 3 mdr.

For deltagelse / tilmelding af alle dyr, skal følgende kristerier kunne opfyldes:

  • de veterinære krav iflg. sundhedsprogrammet.
  • deltagelse i fåreregistreringen.
  • medlem af Dansk Shropshire.
  • dyrene skal være racerene / racetypiske og fri for arvelige lidelser.(Skede- og endetarmskrængning, indadvendte øjenlåg)

Formidling af væddere

For at væddere og vædderlam kan optages på salgslisten anbefales det at følgende kriterier opfyldes:

  • som ovenstående
  • s-indeks over 100
  • alle delindekser helst over 100
  • mødrene skal have mindst 3 problemfrie læmninger eller mormor og farmor tilsammen 6 problemfrie læmninger, såfremt det drejer sig om vædderlam efter unge får / gimmere.

Tilmelding til salgsliste kan ske ved Winnie Uldal Hansen tlf. 20341727 eller på Email: arh.wuh@bbsyd.dk

Meddel venligst på tilmeldingen dit fulde navn og adresse og dit tlf.nr.  så vi i fældesskab kan få lavet en god og korekt annonce.

Har du mulighed for at eksportere, er vi gerne behjælpelig dermed.