Raceudvalgsmøde

 

Forening:

Tid:

Sted:

 

Referat, Dansk Shropshire Generalforsamlingen

Den 27. okt. 2018

Ved Jette Rasmussen, Velling Tværvej 5., 7000 Fredericia

Deltagere var bestyrelsen og 10 medlemmer

Referent: Jette Rasmussen

 

1. Valg af dirigent

 

 

Valgt blev Hans Jørn Anhøj.

Indkaldelse er sendt rettidigt ud. Så godkendt,

2. udv beretning: formandens ord side 3.

 

 

Godkendt uden kommentar.
3. regnskab iht udsendte,

 

underskud på ca. 1400.

forslag til at medlemsbladet ikke længere sendes ud, men der er forskellige indstillinger til dette.

Der opfordres til at medlemmer for hvem der ikke længere har behov for bladet i papirudgave, tager kontakt til foreningen v. Winnie.

 

Persondata loven kom til diskussion, må vi egentlig sende ud via mail som hidtil vi har gjort ?

Winnie sender mail ud til de personer der får bladet og hør om de kan acceptere at få den på mail.

4. Valg til udvalget:

 

Ingen nye stillede op, og alle på valg var villige til at genvælges, ingen protest – så et er vedtaget.

Suppleant, Alice genvælges.

Sjællands repræsentanter, genvælges – ingen andre kandidater.

Revisor modtog genvalg, ingen andre kandidater.

6. Kåringsdommer:

 

Brian og Asger blev genvalgt
7. Indkomne forslag,

 

 

Hjemmesiden, danhostel vil ikke blive ved med at opdatere siden.

Vi bliver ved med at lade den køre så længe som det kan lade sig gøre, Bo Carøe mener godt                   det kan lade sig gøre. Vi prøver at opdatere så længe som muligt. Vi bibeholder vores hjemmeside som for nuværende.

8. M3 status med diverse udfordringer

 

 

SEGES har indført en ny ELAISA test – dette har givet en del udfordringer.

For yderligere, eller mere uddybende informationer, kontakt Winnie Uldal.

Winnie er villig til at arbejde videre for os i foreningen for at få et acceptabelt program der er troværdig.

9. Evt. dette punkt fremgik ikke af indkaldelsen

 

 

Vi vil lave mad en dag hvor vi bruger et helt lam, vi regner med at det bliver i august 2019.

Nybegynder kursus, Asger Markussen vil være underviser, dato endnu ikke fastsat – forventer marts 2019.

Plancher til landsskuet i Herning, gode billeder søges … der er kvalitetskrav til fotoet.

Det anbefales at ligge overskuds uld op på fb på fåreuld søges så det ikke brændes.

Stor ros til generalforsamlingens frokost J

Brian takkede for god ro og orden. Og den meget store opbakning.

 

 

Forening:

Tid:

Sted:

 

Dansk Shropshire Konstituering af bestyrelsen 

Den 27. okt. 2018

Ved Jette Rasmussen, Velling Tværvej 5., 7000 Fredericia

Deltagere var bestyrelsen og 10 medlemmer

Referent: Jette Rasmussen

 

Dagsorden:

1)Valg af Formanden

 

Brian V. Lundgaard

 

2)Valg af næstformand

 

Valgt blev Winnie Uldal Hansen
3) Valg af kassere

 

Valgt blev Kaj Rudebeck
4) Valg af Sekretær Valgt blev Jette Rasmussen
5) Valg af menigt medlem og materiale bestyrer Valgt blev Ib Henriksen

 

6) Valg af suppleant

 

Valgt blev Alic Jacobsen
7) Næste møde

 

Den 18. januar 2019 kl. 16.00 ved Kaj Rudebeck, Alrøvej 162, Amstrup 8300 Odder

 

 

 

Forening:

Tid:

Sted:

 

Referat, Dansk Shropshire Generalforsamlingen

Den 29. okt. 2017

Ved Hans og Marianne Lykke Harbovad 11, 8600 Silkeborg

Deltagere var bestyrelsen og 8 medlemmer

Referent: Winnie Uldal Hansen

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

Valgt blev Hans Jørn Anhøj, generalforsamlingen var lovligt varslet, både i bladet og på Dansk Shropshires hjemmeside
2)Spørgsmål og debat om udvalgets beretning Formandens beretning var udsendt forlods i Shropshire Nyt.

Beretningen godkendt

3) Regnskab ved kassere

 

Regnskabet blev godkendt og man besluttede at medlemmerne nu kan få 5. stk. genotypetest refunderet, hvis regningen sendes til kasseren
4) Valg til udvalget.

På valg

Bo Carøe, modtager ikke genvalg

Winnie Uldal Hansen, modtager genvalg

Desuden valg af Suppleant / kontaktpersoner

Valgt til udvalget blev:

 

Winnie Uldal Hansen

Jette Rasmussen

Valgt som suppleant blev: Bo Carøe

 

5) Valg af revisor Valgt til Revisor blev: Annette Hagger Jensen

 

6) Valg af kåringsdommer Valgt som kåringsdommer blev: Brian V. Lundgaard og Asger Markussen

 

7)Indkomne forslag Ingen

 

8)Eventuelt Brian Lundgaard fortalte om sine problemer med M3 status, se artiklen i næste Shropshire Nyt

 

Forening:

Tid:

Sted:

 

Dansk Shropshire Konstituering af bestyrelsen 

Den 29. okt. 2017

Ved Hans og Marianne Lykke Harbovad 11, 8600 Silkeborg

Deltager var bestyrelsen.

Referent: Winnie Uldal Hansen

 

Dagsorden:

1)Valg af Formanden

 

 

Brian V. Lundgaard

2)Valg af næstformand

 

Valgt blev Winnie Uldal Hansen
3) Valg af kassere

 

Valgt blev Kaj Rudebeck
4) Valg af Sekretær

 

Valgt blev Jette Rasmussen
5) Valg af menigt medlem og materiale bestyrer Valgt blev Ib Henriksen

 

6) Næste møde

 

Fredag den 26. januar 2018, ved Ib Henriksen, Østrup 11., 5560 Faaborg