Bestyrelse og generalforsamling

Dansk Shropshire
Bestyrelsesmøde
Dato: 26/08/2023
Sted: Brian, St. Darum

 1. Generalforsamlingen 2023: Dato for generalforsamlingen 2023 er søndag den 19. november. Sted, ved Brian Lundgaard, St. Darum Hans kontakter Graham Allan, angående foredrag til generalforsamlingen.
 2. Medlemstal/liste: Winnie oplyser at der på Dansk Shropshire FB-sider er 155 medlemmer og yderligere besøgende som kommenter på siden. Vi har i alt 30 betalende medlemmer, Alice Claudia opretter et sted hvor man kan få medlemsinfo fra Dansk Shropshire.
 3. Shropshire Nyt Blad 3:
  • Beretningen fra formanden (Winnie) Hans info om kobbersulfat til behandling mod Hæmonchus.
  • Alice regnskab
  • Brian info om kåringer 2023
  • Winnie Invitation til Generalforsamlingen 2023
  • Dyrskue resultater 2023
 4. Stempel: Dansk Shropshire har fået lavet et STEMPEL, som evt. kan bruges på stamtavlen, når der sælges dyr til udlandet
 5. Evt: Bordet rundt, fast og løs snak om Shropshire får. Claudia refererer kort fra Klimaudvalget Brian refererer kort fra dyreskueudvalget, snak om genoptagning af mulighed for at få lam scannet for muskler og fedttykkelse. Winnie refererer kort fra Sundhedsudvalget. Alice info om medlemslisten Hans info om kobbersulfat til behandling mod Hæmonchus.

Forening: Dansk Shropshire Tid: 26. februar 2024 Sted: Online  Referat, Dansk Shropshire Den 26.02.24 Online møde Referent.: Winnie Uldal Hansen. Brian Lundgaard, Claudia Nielsen, Hans Ranvig Afbud.: Alice M. Jakobsen
Dagsorden:   Shropshire bladet nr. 1.  Winnie laver et udkast, bladet vil denne her gang indeholde en del info som allerede er udsendt til medlemmernes via deres mail, en opsamling af info.
Hjemmesiden opdatering:   forsiden (Dansk Fåreavl…ny tekst), referater, ? generalforsamling, plantefarvningskursus fjernes. Kåringer synes teksten er forældet og linkene virker ikke. Hvem er vi, bestyrelsen ….. Hvem vil opdatere? Claudia og Winnie ser på hjemme siden, og vil i fællesskab få hjemmesiden opdateret.  
Arrangementer 2024:  Gril aften + klippe, gennemgang af fåret (Harald) må gerne være her hos os og et sted i Nordjylland, vi har tit snakket om det?? Shropshire weekend? lige år  Dato til arrangementet blev fastsat til lørdag den 31. august eller søndag den 1 september   Der snakkes stadig om indholdet til selve arrangementet og til hvor det skal afholdes. Shropshire weekenden afskaffes og vil fremover kun være et dagsarrangement   Brian og Winnie arbejder videre med det planlagte arrangement.
Nyt fra diverse udvalg i Dansk Fåreavl:  (Sundhedsudvalget, avlsudvalget, klimaudvalget)  Sundhedsudvalget, Ifølge dyrlæge Inga Stamphøj findes smallenberg allerede i mange besætninger, Stamphøj, ser det dog ikke længere som en stor risiko, men vi må konstanter at mitterne er her i DK. Blue Tong er på vej til Danmark, desværre, og der er pt ingen vaccine. Se de forskellige referater i Shropshire bladet nr. 1. hvor du kan få info om Avlstiltag, klimatiltag, sundhedstiltag og info om planlagte kurser i Dansk fåreavls regi.
Kan vi finde en ny skribent til årets gang, blandt nye avler?     Brian kontakter de nye medlemmer Karen og Pernille
Hvor er vi på vej hen med Dansk Shropshire?     Hans kunne tænke sig at man fra officiel plan gjorde mere for at udrydde de ”store” sygdomme hos får som Madie og visna og klovsyge, som er meget tabsgivende. Claudia siger at mange køber Shropshire fåret til arbejdsbrug, fx i juletræer, vinplantager. Brian og Winnie, siger at mange køber Shropshire til hjemmeafgræsning, hygge, godt kød.   
Arbejdsfordelingen i bestyrelsen, …. Sekretær….m.m.   Hans skal levere forskellige artikler til bladet Brian skal indhente pris på at få lavet en ny hjemmeside som er nemmere at opdatere.
Bladet Claudia tager kontakt til de Østrig Shropshire avlere Winnie Tager kontakt til de Engelske og de Tyskland Shropshire avler / foreninger For at spørge om antal af Shropshire avler, hvad bruges dyrene til hos dem m.m.   Brian finder ud af om vi skal have nogle af vores blade genoptrykt til brug ved Dyrskuerne i DK
Evt. Næste møde, dato og sted Næste møde et online møde i maj måned