Bestyrelse og generalforsamling

Dansk Shropshire
Bestyrelsesmøde
Dato: 26/08/2023
Sted: Brian, St. Darum

 1. Generalforsamlingen 2023: Dato for generalforsamlingen 2023 er søndag den 19. november. Sted, ved Brian Lundgaard, St. Darum Hans kontakter Graham Allan, angående foredrag til generalforsamlingen.
 2. Medlemstal/liste: Winnie oplyser at der på Dansk Shropshire FB-sider er 155 medlemmer og yderligere besøgende som kommenter på siden. Vi har i alt 30 betalende medlemmer, Alice Claudia opretter et sted hvor man kan få medlemsinfo fra Dansk Shropshire.
 3. Shropshire Nyt Blad 3:
  • Beretningen fra formanden (Winnie) Hans info om kobbersulfat til behandling mod Hæmonchus.
  • Alice regnskab
  • Brian info om kåringer 2023
  • Winnie Invitation til Generalforsamlingen 2023
  • Dyrskue resultater 2023
 4. Stempel: Dansk Shropshire har fået lavet et STEMPEL, som evt. kan bruges på stamtavlen, når der sælges dyr til udlandet
 5. Evt: Bordet rundt, fast og løs snak om Shropshire får. Claudia refererer kort fra Klimaudvalget Brian refererer kort fra dyreskueudvalget, snak om genoptagning af mulighed for at få lam scannet for muskler og fedttykkelse. Winnie refererer kort fra Sundhedsudvalget. Alice info om medlemslisten Hans info om kobbersulfat til behandling mod Hæmonchus.

Dansk Shropshire
Bestyrelsesmøde og Konstituering
Dato: 15/01/2022
Sted: Online


1. Konstituering
Formand: Winnie
Næstformand: Claudia
Kasser: Alice
Sekretær: Jette
Suppleant: Brian
 
Hjemmeside: Claudia
Facebook: Jette
 
4 damers bestyrelse med en suppleant (en herre).
2. Årshjul, møderække
Normalt 3-4 møder om året:

Januar/februar:
kontingent udsendelse, kommer ud sammen med bladet
Afholdt 15.01.22

Marts-Maj:
Afholdes: 2. April 2022, hos Alice kl. 12.00

Juni-August:
Afholdes: 21. August 2022 hos Claudia kl. 12.00

Sept.-December:
bestyrelsesmøde, generalforsamling
Generalforsamling 29.oktober 2022 hos Jette kl. 12.00 (tidspunkt kan evt. ændres)
 
Møder holdes om fredagen, dette ændret til lørdag eller søndag, pga lange kørselsafstande
3. Arrangementer 
Forslag:

1) Fåret, hvordan bruges dette, Winnie tager teten. Midt juni.

2) Foredrag ved generalforsamling, f.eks. dyrlæge, ormetælling ol. Claudia/Jette, finder ud af hvad det koster at få dyrlæge ud. (Sjællandske fåreavler har brugt Inga, Alice hører hendes dyrlæge) både hos Claudia (nord) og hos Jette (syd). Gratis medlemmer, andre betaler prisen. Afholdes i marts.

3) Årsmøde, hel weekend. evt. kombinere med madlavning, man kan jo vælge om man vil overnatte en eller to dage. 25-26 juni. Planlægningsmøde, online.

4) Plantefarvnings kursus Winnie, dato 23.04.22.

5) Dyne synings kursus, Winnie lærer, en skole, karteflor hos Hjelholt, bomuldslærred, tråd, sted, evt. Børkop bibliotek. Jette kommer med oplæg (september-oktober).
 
4. Det vilde spinderi, investering
Alice, hører om flere informationer.
Hun er allerede i dialog.
Når vi ved mere, skal det ud til afstemning hos medlemmerne.
5. Evt.
Hustandskontingent, skal drøftes på næste generalforsamling.
Materialeforvalter, det er dyrskue udstyr, ligger p.t. hos Brian. Vi anmoder om at Brian vil fortsætte med dette.

Dansk Shropshire

Generalforsamling den 25.10.2019

Referat iht. dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere Poul-Erik, valgt som dirigent. Stemmer tælles hvis der er kampvalg.
Spørgsmål og debat om udvalgets beretning. Beretningen udsendes forlods i Shropshire Nyt. Brian, hvordan får vi flere medlemmer,

 

3. største race (talmæssigt).

Hvordan får vi fat i bl.a. de små avlere.

Avlen (stor skala) er kun fordelt på ganske få landbrug.

Evt. give nye ejere et år gratis medlemskab.

Evt. visit kort eller lille skrivelse, vi har “Kom godt i gang med Shropshire”, Winnie sender pdf – vedhæftes referat.

Vi prøver med et år gratis, og pjecen.

Arrangementer, der kommer ikke nogen, hvad gør vi !

Evt. klippe dag, på nybegynder niveau, måske har det været for højt ragende!

Fåre weekend, som i “gamle dage”, evt en fast weekend, så man ved hvornår det er.

Hitlisten, er gledet ud, vi bør få det genindført, så vi kan komme på besætningshitlisten listen i gen.  Det er et tungt system at navigere i.

Beretning godkendt.

Regnskab ved kasserer. Regnskabet udsendes forlods i Shropshire Nyt. Udgifter faldet lidt, på grund af manglende deltagelse i foreslåede arrangementer.  Så vi kan godt lave aktiviteter.
Valg til udvalget. På valg:

 

Winnie Uldal, ønsker genvalg

Jette Rasmussen, ønsker genvalg

Desuden valg af Suppleant / kontaktpersoner

Winnie og Jette genvalgt.

 

Bo og Alice er suppleant.

Alice modtager genvalg. Genvalgt.

Bo ønsker ikke genvalg, men vil gerne bestyre hjemmeside.

Lykke og Poul-Erik træder ud som kontaktpersoner på Sjælland, Alice overtager.

Der er nedsat et avlsudvalg, bestående af Winnie og Brian, der ønskes flere medlemmer i dette udvalg, forslag fremsendes inden generalforsamling. Ved eksport af Shropshir får: Stempler på stamtavler, har andre lande, derfor vil vi gerne selv have vores eget, og vi skal også selv have sat krav til hvilke dyr der skal kunne få stemplet på stamtavle ved eksport.

 

Søren vil høre sin søster om hun evt kan komme med forslag til logo, vi har tidligere haft et billede på frimærke, det kunne evt. bruges.

Avlsmål, skal indgå i vurderingen.

Forslag sendes til Winnie eller Brian.

Hans Ranvig ønsker også at deltage i dette arbejde.

Evt. Der er nedsat et avlsudvalg, bestående af Winnie og Brian, der ønskes flere medlemmer i dette udvalg, forslag fremsendes inden generalforsamling. Ved eksport af Shropshir får: Stempler på stamtavler, har andre lande, derfor vil vi gerne selv have vores eget, og vi skal også selv have sat krav til hvilke dyr der skal kunne få stemplet på stamtavle ved eksport.

 

Søren vil høre sin søster om hun evt kan komme med forslag til logo, vi har tidligere haft et billede på frimærke, det kunne evt. bruges.

Avlsmål, skal indgå i vurderingen.

Forslag sendes til Winnie eller Brian.

Hans Ranvig ønsker også at deltage i dette arbejde.

Konstituering Brian Formand

 

Winnie næstformand

Jette, sekretær

Ib, materiale forvalter

Kontakt person Sjælland og

Suppleant

Alice

Revisor. Anette H. Jensen

Winnie, sender Hans klima materiale.

Kaj og Jette kommenterer

Vi sender ikke juleblad, men en julehilsen.

Næste møde aftales, men ultimo januar og for resten af året på næste møde.

 
Forening:

 

Tid:

Sted:

Referat, Dansk Shropshire Generalforsamlingen

 

Den 27. okt. 2018

Ved Jette Rasmussen, Velling Tværvej 5., 7000 Fredericia

Deltagere var bestyrelsen og 10 medlemmer

Referent: Jette Rasmussen

 
1. Valg af dirigent Valgt blev Hans Jørn Anhøj.

 

Indkaldelse er sendt rettidigt ud. Så godkendt,

2. udv beretning: formandens ord side 3.

 

 

Godkendt uden kommentar.
3. regnskab iht udsendte,

 

 

underskud på ca. 1400.

 

forslag til at medlemsbladet ikke længere sendes ud, men der er forskellige indstillinger til dette.

Der opfordres til at medlemmer for hvem der ikke længere har behov for bladet i papirudgave, tager kontakt til foreningen v. Winnie.

Persondata loven kom til diskussion, må vi egentlig sende ud via mail som hidtil vi har gjort ?

Winnie sender mail ud til de personer der får bladet og hør om de kan acceptere at få den på mail.

4. Valg til udvalget:

 

 

Ingen nye stillede op, og alle på valg var villige til at genvælges, ingen protest – så et er vedtaget.

 

Suppleant, Alice genvælges.

Sjællands repræsentanter, genvælges – ingen andre kandidater.

Revisor modtog genvalg, ingen andre kandidater.

6. Kåringsdommer:

 

 

Brian og Asger blev genvalgt
7. Indkomne forslag,

 

 

Hjemmesiden, danhostel vil ikke blive ved med at opdatere siden.

 

Vi bliver ved med at lade den køre så længe som det kan lade sig gøre, Bo Carøe mener godt                   det kan lade sig gøre. Vi prøver at opdatere så længe som muligt. Vi bibeholder vores hjemmeside som for nuværende.

8. M3 status med diverse udfordringer

 

 

SEGES har indført en ny ELAISA test – dette har givet en del udfordringer.

 

For yderligere, eller mere uddybende informationer, kontakt Winnie Uldal.

Winnie er villig til at arbejde videre for os i foreningen for at få et acceptabelt program der er troværdig.

9. Evt. dette punkt fremgik ikke af indkaldelsen

 

 

Vi vil lave mad en dag hvor vi bruger et helt lam, vi regner med at det bliver i august 2019.

 

Nybegynder kursus, Asger Markussen vil være underviser, dato endnu ikke fastsat – forventer marts 2019.

Plancher til landsskuet i Herning, gode billeder søges … der er kvalitetskrav til fotoet.

Det anbefales at ligge overskuds uld op på fb på fåreuld søges så det ikke brændes.

Stor ros til generalforsamlingens frokost J

Brian takkede for god ro og orden. Og den meget store opbakning.

 

Forening:

 

Tid:

Sted:

Dansk Shropshire Konstituering af bestyrelsen 

 

Den 27. okt. 2018

Ved Jette Rasmussen, Velling Tværvej 5., 7000 Fredericia

Deltagere var bestyrelsen og 10 medlemmer

Referent: Jette Rasmussen

 
Dagsorden:

 

1)Valg af Formanden

Brian V. Lundgaard
2)Valg af næstformand Valgt blev Winnie Uldal Hansen
3) Valg af kassere Valgt blev Kaj Rudebeck
4) Valg af Sekretær Valgt blev Jette Rasmussen
5) Valg af menigt medlem og materiale bestyrer Valgt blev Ib Henriksen
6) Valg af suppleant Valgt blev Alic Jacobsen
7) Næste møde Den 18. januar 2019 kl. 16.00 ved Kaj Rudebeck, Alrøvej 162, Amstrup 8300 Odder
Forening:

 

Tid:

Sted:

Referat, Dansk Shropshire Generalforsamlingen

 

Den 29. okt. 2017

Ved Hans og Marianne Lykke Harbovad 11, 8600 Silkeborg

Deltagere var bestyrelsen og 8 medlemmer

Referent: Winnie Uldal Hansen

 
Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere

Valgt blev Hans Jørn Anhøj, generalforsamlingen var lovligt varslet, både i bladet og på Dansk Shropshires hjemmeside
2)Spørgsmål og debat om udvalgets beretning Formandens beretning var udsendt forlods i Shropshire Nyt.

 

Beretningen godkendt

3) Regnskab ved kassere Regnskabet blev godkendt og man besluttede at medlemmerne nu kan få 5. stk. genotypetest refunderet, hvis regningen sendes til kasseren
4) Valg til udvalget.

 

På valg

Bo Carøe, modtager ikke genvalg

Winnie Uldal Hansen, modtager genvalg

Desuden valg af Suppleant / kontaktpersoner

Valgt til udvalget blev:

 

Winnie Uldal Hansen

Jette Rasmussen

Valgt som suppleant blev: Bo Carøe

5) Valg af revisor Valgt til Revisor blev: Annette Hagger Jensen
6) Valg af kåringsdommer Valgt som kåringsdommer blev: Brian V. Lundgaard og Asger Markussen
7)Indkomne forslag Ingen
8)Eventuelt Brian Lundgaard fortalte om sine problemer med M3 status, se artiklen i næste Shropshire Nyt

 

Forening:

 

Tid:

Sted:

Dansk Shropshire Konstituering af bestyrelsen 

 

Den 29. okt. 2017

Ved Hans og Marianne Lykke Harbovad 11, 8600 Silkeborg

Deltager var bestyrelsen.

Referent: Winnie Uldal Hansen

 
Dagsorden:

 

1)Valg af Formanden

Brian V. Lundgaard
2)Valg af næstformand Valgt blev Winnie Uldal Hansen
3) Valg af kassere Valgt blev Kaj Rudebeck
4) Valg af Sekretær Valgt blev Jette Rasmussen
5) Valg af menigt medlem og materiale bestyrer Valgt blev Ib Henriksen
6) Næste møde Fredag den 26. januar 2018, ved Ib Henriksen, Østrup 11., 5560 Faaborg