Historien om Shropshire-fåret

1Shropshirefåret stammer fra det engelske grevskab af samme navn. Det blev udstillet for første gang på Royal Show i 1845, og de første Shropshirefår kom til Danmark i 1896, importeret af godsejer Hoffmann-Bang, Hoffmanngave på Fyn.

I 1946 blev der igen importeret en vædder og seks får fra England. I 1956 købte Vilhelm Christiansen, Krogsagergård, 7 af disse får og opbyggede på det grundlag en
fremragende besætning på ca. 40 moderfår.

Vilhelm Christiansen var en meget dygtig fåreavler, og han må nok betragtes 2som racens pioner. Vædderen Malm  blev importeret fra Sverige i 1956.

I dag er Shropshire en af de mest udbredte fåreracer i Danmark.

I år 2000 var der registreret flere end 2500 får, der fik næsten 4000 lam. Rundt om i landet findes erfa-grupper og avlssamvirker, hvor spørgsmål om racens videre udvikling diskuteres.

Tonen blandt Shropshireavlere er god, og diskussionerne foregår på en saglig og konstruktiv måde.

Vædderlinier i Dansk Shropshire:

B Stammer fra vædderen Britten (stb 10). Importeret fra England i 1959
J Stammer fra vædderen Piddington Jim. Importeret fra England i 1996
M Stammer fra vædderen Malm (stb 7). Importeret fra Sverige i 1956
N Stammer fra vædderen Nykil (stb 24). Importeret fra Sverige i 1965
R Stammer fra vædderen Rødsle (stb 25). Importeret fra Sverige i 1965
S Stammer fra vædderen Sverre (stb 58). Importeret fra Sverige i 1973
Z Stammer fra en import fra New Zealand i slutningen af firserne
D Stammer fra vædderen Manfred. Importeret fra Tyskland i 2010
E Stammer fra vædderen Ushers Windy. Sædimport fra England 2016
 T               Stammer fra vædderne Thorbjørn og Thor, Tysk import fra 2023

Ved navngivning af avlsvæddere bør navnet have begyndelsesbogstavet i henhold til faderlinien