Medlemsskab

Vedrørende medlemsskab af Dansk Shropshire

Nye Shropshireavlere, der er interesseret i et medlemskab ved Dansk Shropshire`s forening, bedes meddele navn, adresse, telefonnr. samt Maedi status til næstformanden Winnie Uldal Hansen på tlf. 20 34 17 27 eller på mail: arh.wuh@bbsyd.dk

Års kontingentet er på 150 kr.