Juletræer

Shropshirefår i grankulturer

Nyanlagte juletræskulturer skal renholdes de første 5-6 år efter udplantning. Shropshire anvendes med gode resultater, og er derfor mest brugt.  Generelt foretrækker de urter, græsser og blade fra buske og træer i nævnte rækkefølge. Fårenes græsning er blandt andet afhængig af planternes fordøjelighed, protein- og mineralindhold samt smag. Planter med lav fordøjelighed  æder fårene kun i mangel på andet. er vil ofte være en vis nedtrampningseffekt på planter, som fårene ikke æder. Dette er en stor lettelse, når der skal slås med le,  idet kulturplanterne da er nemmere at få øje på. Fårene omdanner ved deres græsning uønsket vegetation, der konkurrerer med kulturen om lys, vand og næring, til gødning og urin, der indeholder let tilgængelige plantenæringsstoffer. Det gavner kulturens vækst og farve og kan eventuelt erstatte tilførsel at handelsgødning.

Græsning med får i grankulturer er ikke nogen mirakelløsning på problemet med uønsket vegetation. Der er navnlig i skovkulturer behov for rydning at planter, som fårene ikke æder f. eks. brændenælder eg bregner. Desuden er der behov for kvalificeret tilsyn, og at fårene flyttes når det er tid , hvad enten tidspunktet er belejligt eller ej. Shropshire er den fårerace, der kan presses hårdest uden at forgribe sig på kulturen. Gennemført på den rette måde kan fårene bidrage til en kulturpleje og leve op til betegnelsen “Miljøvenligt ukrudtsmiddel på fire ben”. Der er mange steder i landet, hvor det anvendes med godt resultat.

Fårs fødepræference i pyntegrøntkulturer på skovjord.

1 = stærk græsning, 5 = ingen græsning

 Agersnerle 1         Bølget bunke  3
 Ahorn 1         Eg  3
 Alm. Hvene 1         Engrørhvene  3
 Bid. ranunkel 1         Gederams  3
 Gråbynke 3         Håret frytle  3
 Miliegræs 1         Lærk  3
 Ask 1-2         Rødknæ  3
 Hundegræs 1-2         Tvesk. Ærenpris  3
 Mælkebøtte 1-2         Vild kaprifolie  3
 Alm. røn 2         Hassel 3-4
 Blåtop 2         Mosebunke 3-4
 Bævreasp 2         Agertidsel  4
 Elm 2         Burresnerre  4
 Fløjlsgræs 2         Hønsetarm  4
 Glat dueurt 2         Brændenælde 4-5
 Hindbær 2         Lysesiv 4-5
 Lav ranunkel 2        Nordmannsgran 4-5
 Pil 2         Stor nælde 4-5
 Birk 3         Hvid anemone  5
 Brombær 3         Nobilis  5
 Bøg 3         Ørnebregne  5