Generalforsamling 2016

Forening:

Tid:

Sted:

 

Referat, Generalforsamling Dansk Shropshire

Den 02. okt. 2016

Sparkærvej 8., Vester Nebel, 6040 Egtved (Hans Jørn Anhøj)

Referent: Winnie Uldal Hansen

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

 

Valgt blev Hans Jørn Anhøj

2: Spørgsmål og debat om udvalgets beretning Beretningen var sat i bladet og på hjemmesiden i god tid før generalforsamlingen, beretningen godkendt
3: Regnskab ved kassere Der er i år et underskud på Dansk Shropshire´s regnskab, fordi der er afholdt flere arrangementer med omkostninger, og muligheden for medlemmerne, om at kunne få refunderet tre stk. genotypetest, er fortsat, og yderligere er der investeret i en kårings stav. Regnskabet godkendt.
4: Valg til udvalget På valg i år var Kaj Rudebeck, Brian Lundgaard og Ib Henriksen, alle modtog genvalg
5. Valg af revisor Annette Hagger Jensen genvalgt som revisor
Valg af suppleant / kontaktperson Suppleant til bestyrelsen og kontaktperson på Sjælland står pt åben
6: Valg af dommer til Landsskuet Dette punkt udgår fremover, da det er blevet beslutte således i samråd med de andre race foreninger
7:Valg af kåringsdommer

 

Valgt blev Asger Markussen og Brian v. Lundgaard
8: Indkomne forslag Ingen indkomne punkter

 

Der blev snakke løst om annoncering på gul og gratis, og om arrangementer til 2017