Generalforsamling 2015

Dansk Shropshire.

Generalforsamling/Årsmøde i Dansk shropshire 2015

Tid: Søndag den 11. oktober 2015 klokken 12.00 (bemærk datoen er ændret)

Sted: Alrøvej 162, 8300 Odder (Kaj Rudebeck)

Udvalget er vært ved en let frokost klokken 12.00.

Ønsker man at deltage i frokosten er tilmelding til Kaj Rudebeck nødvendig, senest den 7. oktober

på tlf. 86 55 17 17 / 23 61 17 29 eller E-mail: rudebeck@post.tele.dk

Generalforsamlingen starter kl. 13.00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Spørgsmål og debat om udvalgets beretning. Beretningen udsendes forlods i Shropshire Nyt.
  3. Regnskab ved kasseren. Regnskabet udsendes forlods i Shropshire Nyt.
  4. Valg til udvalget. På valg

Bo Carø

Winnie Uldal Hansen

Desuden valg af Suppleant/kontaktpersoner

  1. Valg af revisor
  2. Valg af dommere til Landsskuet
  3. Valg af kåringsdommere
  4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 26. september
  5. Eventuelt

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil møde op og deltage i debatten og hyggeligt samvær med andre Shropshireavlere

 

Velkommen til generalforsamlingen 2015