Generalforsamling / Årsmøde i Dansk Shropshire 2019

Dansk Shropshire.

Generalforsamling / Årsmøde i Dansk Shropshire 2019

Tid: lørdag den 26. oktober, klokken 12.00

Sted: Ib Henriksen, Østrup 11, 5600 Fåborg

Udvalget er vært ved en let frokost klokken 12.00.

Ønsker man at deltage i frokosten er tilmelding til Brian eller Winnie nødvendig, senest den 20. oktober på: tlf. 51 51 24 84 (Brian) 20 34 17 27 (Winnie) eller E-mail: shropshire-st.darum@hotmail.com (Brian) eller arh.wuh@bbsyd.dk (Winnie)

Generalforsamlingen starter kl. 14.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Spørgsmål og debat om udvalgets beretning. Beretningen udsendes forlods i Shropshire Nyt.
  3. Regnskab ved kasserer. Regnskabet udsendes forlods i Shropshire Nyt.
  4. På valg til udvalget.:

Winnie Uldal Hansen, ønsker genvalg

Jette Rasmussen, ønsker genvalg

Desuden valg af Suppleant og kontaktpersoner

  1. Der er nedsat et avlsudvalg, bestående af Winnie og Brian, der ønskes flere medlemmer i dette udvalg, forslag fremsendes inden generalforsamling.
  2. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den, 13 oktober
  3. Evt.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil møde op og deltage i debatten og hyggeligt samvær med andre Shropshire avlere

Velkommen til generalforsamlingen 2019